Maparachnid2
Time11:11 3 Sep 2007
Duration45:36
OutcomeDraw

Aliens (10)
Name↑ ScorePing
heros50403
^<AnArChY4U29498
CyNiUPL5511
GutHunter1542
=SH|Rolnik pl
GI0548
GOLDMEN^!PL0434
Jasiu
PuOtEcK
[SS]SPLINTER !
Humans (9)
Name↑ ScorePing
Goren17585
love to CASSANDORA14496
HACTOR SK12441
rolling beat2561
Pawele1451
Benedict16th
Heder {BR}
soldiers of jah army
spikey
Spectators (1)
Name↑ ScorePing
DEVIL

00:37spikeyUnknownReactor
00:47herosbuiltAcid Tube
00:50spikeybuiltReactor
00:54GorenRifle[SS]SPLINTER !
00:59GorenRifle=SH|Rolnik pl
01:06spikeyget out
01:07herosbuiltAcid Tube
01:16GorenRifle[SS]SPLINTER !
01:20spikeybuiltArmoury
01:26^<AnArChY4Uno feeding
01:29love to CASSANDORARifle=SH|Rolnik pl
01:29spikeyi said to get out
01:31GIUnknownMachinegun Turret
01:40GIbuiltMachinegun Turret
01:44Machinegun Turret[SS]SPLINTER !
01:51GorenRifleheros
01:53PuOtEcKsami siebie zabijaja
01:55=SH|Rolnik plDretch Bitelove to CASSANDORA
01:58GIUnknownMachinegun Turret
01:58spikeyUnknownArmoury
02:02=SH|Rolnik plDretch BiteGI
02:03spikeyUnknownMedistation
02:03GorenRifle=SH|Rolnik pl
02:13Gorenmedi soon
02:21GIbuiltMachinegun Turret
02:24PuOtEcKUnknownTelenode
02:25GorenRifle[SS]SPLINTER !
02:26^<AnArChY4UDretch BiteGI
02:26Reactor^<AnArChY4U
02:28love to CASSANDORARifle=SH|Rolnik pl
02:30PuOtEcKbuiltMachinegun Turret
02:48PuOtEcKUnknownTelenode
02:53GIbuiltMachinegun Turret
02:55spikeyget out
02:55PuOtEcKUnknownMachinegun Turret
03:02PuOtEcKUnknownMachinegun Turret
03:09GIBlasterTEAMMATE Goren
03:13Machinegun Turretheros
03:13herosDretch Bitelove to CASSANDORA
03:20PuOtEcKbuiltMachinegun Turret
03:22GIBlasterTEAMMATE spikey
03:26GorenRifle[SS]SPLINTER !
03:35spikeykick player GI
03:38GIbuiltMachinegun Turret
03:41PuOtEcKbuiltTelenode
03:54love to CASSANDORARifle[SS]SPLINTER !
03:56Machinegun Turret^<AnArChY4U
04:04spikeyhe kill hes temate
04:12PuOtEcKbuiltMachinegun Turret
04:20GIUnknownMachinegun Turret
04:27GIbuiltMachinegun Turret
04:28Gorenmedi?
04:30PuOtEcKUnknownTelenode
04:34PuOtEcKUnknownMachinegun Turret
04:40GIis you on9 !! fuck you
04:47PuOtEcKbuiltMedistation
04:50GIbuiltMachinegun Turret
04:56Gorencheers
05:03Machinegun Turret=SH|Rolnik pl
05:18PuOtEcKbuiltMachinegun Turret
05:25^<AnArChY4UDretch Bitelove to CASSANDORA
05:54GIUnknownMachinegun Turret
05:59GIUnknownMachinegun Turret
06:04GIbuiltTelenode
06:15GorenChaingun^<AnArChY4U
06:22GIUnknownTelenode
06:24spikeycome out dargoon
06:33GIbuiltMachinegun Turret
06:34^<AnArChY4UDretch BitePuOtEcK
06:52^<AnArChY4Uomg look @ teams!!!
06:57GIbuiltMachinegun Turret
07:30Acid Tubelove to CASSANDORA
07:33Acid TubePuOtEcK
07:35^<AnArChY4UDretch Bitespikey
07:46CyNiUPLmuwi ktos po polsku tak czy nie
07:56GIUnknownMachinegun Turret
07:57PuOtEcK ja
08:00PuOtEcK:)
08:01GIUnknownMachinegun Turret
08:03love to CASSANDORARifle^<AnArChY4U
08:03herosDragoon Chomplove to CASSANDORA
08:19GorenChaingun^<AnArChY4U
08:19PuOtEcKa co nudzi ci sie
08:26CyNiUPLtak
08:30PuOtEcKhehehe
08:33GIUnknownMachinegun Turret
08:38herosDragoon ChompGoren
08:41GIbuiltTelenode
08:43CyNiUPLty shar jest wloczony
08:43PuOtEcK no nie moja wina ze slabi jestesmy
08:57CyNiUPLnie twoja
08:59^<AnArChY4Uincomin
09:00herosDragoon ChompPuOtEcK
09:03herosDragoon Chompspikey
09:13GIbuiltMachinegun Turret
09:23^<AnArChY4UDragoon PouncePuOtEcK
09:30love to CASSANDORALasgunAcid Tube
09:32love to CASSANDORALasgunCyNiUPL
09:52^<AnArChY4UDragoon Pouncespikey
10:08^<AnArChY4UDragoon ChompPuOtEcK
10:20PuOtEcKRifleTEAMMATE GI
10:22spikeywhy dont you press e
10:25herosDragoon ChompGoren
10:27spikeystupid
10:33GIBlasterTEAMMATE Telenode
10:52PuOtEcKwhat are you doing
10:54spikeyyour trying to kill our base or what
10:55GIbuiltMachinegun Turret
11:04^<AnArChY4UDragoon Pouncespikey
11:13GIbuiltMachinegun Turret
11:14^<AnArChY4UDragoon Pouncespikey
11:36herosDragoon PounceGoren
11:36^<AnArChY4UDragoon Chompspikey
12:03herosDragoon ChompGI
12:24spikeyRifleCyNiUPL
12:55spikeyRifleCyNiUPL
13:12CyNiUPLDretch BiteGI
13:17PuOtEcKRifleCyNiUPL
13:17herosDragoon PouncePuOtEcK
13:58GorenChaingunCyNiUPL
14:03herosDragoon ChompGoren
14:09herosDragoon ChompGI
14:24^<AnArChY4UDragoon ChompPuOtEcK
15:04spikeyRifleCyNiUPL
15:04PuOtEcKRifleTEAMMATE spikey
15:11^<AnArChY4UDragoon Chomplove to CASSANDORA
15:14GIRifleAcid Tube
15:17PuOtEcKsorry
15:20herosDragoon PounceGI
15:29^<AnArChY4Utyvm
15:39PuOtEcKRifleAcid Tube
15:46^<AnArChY4UDragoon ChompPuOtEcK
16:10^<AnArChY4UDragoon Barbspikey
16:13herosTyrant ClawPuOtEcK
16:15herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
16:27love to CASSANDORAtylant
16:29GorenLasgunheros
16:32^<AnArChY4UDragoon Chompspikey
16:38^<AnArChY4UDragoon PounceGoren
16:51GIbuiltRepeater
17:03love to CASSANDORAChaingunPuOtEcK
17:31CyNiUPLanarch40 jak moge do ciebie muwic
17:43GIUnknownRepeater
17:51CyNiUPLjol gold men
18:01^<AnArChY4Umove
18:11GIbuiltRepeater
18:14spikeyMass DriverPuOtEcK
18:18GITriggerGI
18:27CyNiUPLjol goldmenpl
18:33CyNiUPLTyrant ClawRepeater
19:13CyNiUPLjol goldmenpl
19:23GOLDMEN^!PLUnknownAcid Tube
19:24CyNiUPLcesc goldmen
19:26^<AnArChY4UDragoon Chomplove to CASSANDORA
19:36GITriggerGI
19:37GOLDMEN^!PLUnknownAcid Tube
19:37CyNiUPLhej
19:41CyNiUPLcze
19:42GIhehehe
19:46^<AnArChY4Ulol
19:52GOLDMEN^!PLbuiltAcid Tube
19:57PuOtEcKi heros ma problem
20:10CyNiUPLdlaczego
20:16CyNiUPLma problem
20:17PuOtEcKjuz nie
20:22CyNiUPLa
20:26CyNiUPLdlaczego
20:28PuOtEcKbo sie zaklinowal
20:28CyNiUPLmial
20:29GOLDMEN^!PLUnknownAcid Tube
20:32GOLDMEN^!PLUnknownAcid Tube
20:34CyNiUPLhehe
20:40spikeycome
20:41GOLDMEN^!PLbuiltAcid Tube
20:45CyNiUPLi
20:46CyNiUPLco
20:49CyNiUPLzrobil
20:53GOLDMEN^!PLbuiltAcid Tube
20:55love to CASSANDORARifleAcid Tube
21:04^<AnArChY4UDragoon Chomplove to CASSANDORA
21:10spikeyFlamethrowerPuOtEcK
21:17GOLDMEN^!PLbuiltAcid Tube
21:18CyNiUPLu
21:21^<AnArChY4UDragoon PounceGI
21:22CyNiUPLspalil
21:24CyNiUPLcie
21:25spikeyFlamethrowerPuOtEcK
21:26^<AnArChY4UDragoon ChompHACTOR SK
21:29Benedict16thhi all
21:37love to CASSANDORARifleheros
21:45^<AnArChY4UDragoon Chompspikey
22:02CyNiUPLni strzelaj
22:07PuOtEcKcumi:)
22:07spikeyfallow me
22:11^<AnArChY4Uattack now!!!!!
22:14love to CASSANDORARifle^<AnArChY4U
22:16Benedict16thRifleTEAMMATE spikey
22:21Benedict16thsry
22:24spikeynp
22:25HACTOR SKOK
22:35HACTOR SKRiflePuOtEcK
22:36CyNiUPLhelp
22:38CyNiUPLbase
22:41CyNiUPLattack
22:42HACTOR SKRifleAcid Tube
22:44love to CASSANDORABlasterAcid Tube
22:45CyNiUPLnasz
22:47CyNiUPLa
22:49HACTOR SKRiflePuOtEcK
22:53Gorenty at base
22:54Machinegun TurretJasiu
22:58CyNiUPLTyrant Clawlove to CASSANDORA
23:08CyNiUPLdzieki
23:14PuOtEcKidziemy
23:23CyNiUPLsry
23:25PuOtEcKTyrant ClawBenedict16th
23:30herosTyrant Clawspikey
23:38JasiuDretch BiteBenedict16th
23:39HACTOR SKLasgunJasiu
23:44CyNiUPLa gdzie
23:49CyNiUPLidziemy
23:54PuOtEcKna ludikow
24:00spikeyRifleJasiu
24:04PuOtEcKTyrant Clawspikey
24:12spikeytwo tyrant comig
24:16HACTOR SKtyr
24:20PuOtEcKTyrant Clawspikey
24:33Machinegun TurretJasiu
25:10^<AnArChY4UDragoon BarbMachinegun Turret
25:15^<AnArChY4UDragoon ChompHACTOR SK
25:23HACTOR SKRifleJasiu
25:23herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
25:44^<AnArChY4UDragoon Pouncelove to CASSANDORA
25:55HACTOR SKRifle^<AnArChY4U
26:02JasiuDretch BiteHACTOR SK
26:22Machinegun TurretJasiu
26:34PuOtEcKcyni gdzie jestes
26:39herosTyrant ClawHACTOR SK
26:50HACTOR SKRifleJasiu
26:52CyNiUPLw bazie bo byli intruzi
26:54CyNiUPLa co
27:07CyNiUPLTyrant ClawHACTOR SK
27:18PuOtEcK ja tez jestem w baie tylko ze tych ktorzy nas lupali :)
27:51PuOtEcKi mnie lupia
27:56^<AnArChY4UDragoon ChompHACTOR SK
28:00CyNiUPLbija cie
28:04CyNiUPLjak tak
28:08HACTOR SKShotgunJasiu
28:08CyNiUPLto zaraz
28:14PuOtEcKchod pomuc]
28:15CyNiUPLdostana
28:18CyNiUPLok
28:19herosTyrant ClawHACTOR SK
28:41love to CASSANDORALasgunJasiu
28:53^<AnArChY4UDragoon Barbsoldiers of jah army
29:05^<AnArChY4UDragoon BarbMachinegun Turret
29:06herosTyrant ClawHACTOR SK
29:14herosTyrant ClawMachinegun Turret
29:19CyNiUPLgdzie jestes
29:31Gorenlag
29:33PuOtEcKunich
29:36CyNiUPLgdzie jestes
29:40CyNiUPLgdzie
29:42CyNiUPLa ok
29:43herosTyrant ClawGI
29:46CyNiUPLa
29:48CyNiUPLod
29:53CyNiUPLktorego
29:57PuOtEcKTyrant ClawMachinegun Turret
29:58Machinegun TurretPuOtEcK
29:58CyNiUPLwejscia
30:06CyNiUPLwchodziles
30:06PuOtEcKzabili mnie
30:13herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
30:14CyNiUPLkurde
30:18CyNiUPLshare
30:20PuOtEcKjuz id3e
30:25herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
30:27CyNiUPLjest wlodzony
30:34JasiuDragoon Chompsoldiers of jah army
30:39herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
30:41herosTyrant ClawHACTOR SK
30:52CyNiUPLgdzie jestes
31:00PuOtEcKu nas
31:03herosTyrant ClawHACTOR SK
31:07herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
31:13CyNiUPLgdzie
31:18herosTyrant ClawMachinegun Turret
31:21CyNiUPLw ktorym miejscu
31:24herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
31:40^<AnArChY4UDragoon ChompHACTOR SK
31:43love to CASSANDORARifleheros
31:44HACTOR SKhp?
31:47CyNiUPLrycze do ciebie
31:53CyNiUPLslyszysz
31:53^<AnArChY4U100
32:18CyNiUPLco sie stalo
32:31^<AnArChY4Ulucy spamer
32:32CyNiUPLzabic cie
32:57CyNiUPLpuo
33:01CyNiUPLco jest
33:12herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
33:25CyNiUPLTyrant ClawTEAMMATE PuOtEcK
33:35herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
33:37CyNiUPLsory
33:40CyNiUPLze cie
33:42herosTyrant Clawrolling beat
33:43CyNiUPLzabilem
33:49CyNiUPLale utknoles
33:50herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
34:33herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
34:35herosTyrant Clawrolling beat
34:36^<AnArChY4Ulaggg!!!!
34:41CyNiUPLgold
34:43CyNiUPLmen
34:48CyNiUPLmuwisz
34:50CyNiUPLpo
34:53CyNiUPLpolsku
34:54herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
35:20herosTyrant ClawTEAMMATE ^<AnArChY4U
35:28herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
35:32^<AnArChY4Uwtf?
35:40herosTyrant Clawrolling beat
35:48herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
35:54HACTOR SKLasgunGutHunter
36:00CyNiUPLmuwi ktos po polsku tak czy nie
36:04herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
36:08Paweleja
36:26HACTOR SKLOLS
36:27herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
36:41herosTyrant ClawPawele
36:52Gorenlag
36:57CyNiUPLmuwi ktos po polsku tak czy nie
36:59HACTOR SKGrenadeTEAMMATE Heder {BR}
37:05herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
37:05HACTOR SKHEY.
37:29^<AnArChY4Ui am laggy
37:39GorenChaingunheros
37:46CyNiUPLTyrant Clawlove to CASSANDORA
37:55GutHunterDretch BiteHACTOR SK
38:08^<AnArChY4UDragoon ChompPawele
38:14CyNiUPLTyrant Clawlove to CASSANDORA
38:17herosTyrant Clawrolling beat
38:24GorenChaingunheros
38:36love to CASSANDORARifleGutHunter
38:46GorenChaingun^<AnArChY4U
39:01CyNiUPLTyrant Clawlove to CASSANDORA
39:09PaweleRifle^<AnArChY4U
39:13herosTyrant ClawPawele
39:27herosTyrant Clawlove to CASSANDORA
39:35Machinegun TurretGutHunter
39:40herosTyrant Clawrolling beat
40:37love to CASSANDORAChaingunGutHunter
40:49herosTyrant Clawrolling beat
40:53herosTyrant ClawPawele
40:59GorenChaingunheros
41:00GutHunterbuiltHovel
41:07HACTOR SKMass Driverheros
41:17HACTOR SKMass Driverheros
41:24CyNiUPLdefense base
41:25Gorenamo
41:27HACTOR SKMass Driverheros
41:27CyNiUPLall
41:40HACTOR SKMass DriverTEAMMATE rolling beat
42:00HACTOR SKMass DriverGutHunter
42:04HACTOR SKSRY
42:08^<AnArChY4UDragoon Pouncerolling beat
42:22^<AnArChY4Uattack now!!!!!
42:41GorenChaingun^<AnArChY4U
42:46GorenChaingunGutHunter
42:50^<AnArChY4Uffs laggggggggggggggggggggggggg
42:57love to CASSANDORAChaingunGOLDMEN^!PL
43:05^<AnArChY4UDretch BitePawele
43:22rolling beatRifleGOLDMEN^!PL
43:42rolling beatRifleGI
43:51HACTOR SKChaingunGutHunter
43:54herosTyrant ClawHACTOR SK
44:01herosTyrant ClawPawele
44:22Machinegun TurretGOLDMEN^!PL
44:24herosTyrant Clawrolling beat
44:34love to CASSANDORAChaingunGutHunter
44:38Machinegun Turret^<AnArChY4U
44:40GIDretch BiteMachinegun Turret
44:42GIDretch BiteMachinegun Turret
44:43Machinegun TurretGI
44:45HACTOR SKLucifer CannonGOLDMEN^!PL
44:57herosTyrant Clawrolling beat
45:00Game overTimelimit hit.
45:05HACTOR SKuf
45:14Gorenno one died
45:24HACTOR SKamo cistychov